สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จัด Open House 2016

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จัด Open House 2016

     เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2016 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House 2016 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
04. 2018